Jak wygląda kurs na operatora ładowarki teleskopowej?

 

Kurs Ładowarka Telskopowa

Każdy, kto pragnie uzyskać uprawnienia pozwalające na obsługę ładowarek teleskopowych, musi pozytywnie zdać państwowy egzamin, który umożliwia pracę na tym urządzeniu. Aby pomyślnie zdać egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, należy odbyć stosowny kurs oraz rzetelnie przygotować się z egzaminowanego zakresu wiedzy. Jak wygląda kurs na operatora ładowarki i jak się do niego przygotować, by z powodzeniem zdać państwowy egzamin? Dziś odpowiemy na przytoczone pytania, a ponadto przybliżymy wiedzę na temat ładowarek teleskopowych, realiów pracy na tym urządzeniu oraz niezbędnych wymagań do wykonywania pracy na tym stanowisku.

Ładowarki teleskopowe - czym są i jaką rolę pełnią?

Ładowarki teleskopowe zaliczane są do wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia, służącym do manipulowania ładunkami. To urządzenia, które są powszechnie wykorzystywane w pracach transportowych. Szczególnie przydatne są w dziedzinie budownictwa i rolnictwa, gdyż znacznie ułatwiają pracę oraz poprawiają jej efektywność.

Ładowarki, dzięki swojej mocy oraz konstrukcji, znajdują swoje zastosowanie w wielu pracach, w których klasyczne wózki widłowe nie spełniają swojej roli. Są wykorzystywane głównie przy pracach ziemnych, transporcie kruszyw, konstrukcji stalowych oraz betonowych. Ładowarki teleskopowe są również urządzeniem powszechnie wykorzystywanym w branży magazynowej przy załadunku palet oraz big-bagów. To nowoczesne i bezpieczne sprzęty, które gwarantują wysoką jakość wykonanej pracy oraz znacznie przyspieszają jej czas. Z tego też względu są niezwykle pomocne, a operatorzy potrafiący je obsługiwać są poszukiwani na rynku pracy.

Ładowarki teleskopowe - zastosowanie

Należy jednak zaznaczyć, że aby obsługiwać ładowarkę teleskopową, niezbędne jest odbycie kursu oraz uzyskanie państwowych uprawnień nadawanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Dlatego też każda osoba zainteresowana tym stanowiskiem pracy powinna udać się na kurs oraz zdać egzamin, który upoważnia do pracy jako operator ładowarki teleskopowej. 

Ładowarki teleskopowe wyróżniają się budową oraz zastosowaniem od standardowych wózków widłowych. Są dodatkowo wyposażone w osprzęt, który pozwala na podnoszenie i przenoszenie większych gabarytowo oraz cięższych towarów, obiektów, czy materiałów. W porównaniu do klasycznych wózków widłowych ładowarki teleskopowe posiadają silniki o znacznie większej mocy, a kabina operatora jest dodatkowo zabezpieczona, co znacznie wpływa na komfort oraz bezpieczeństwo pracy. Ponadto, ładowarki teleskopowe wyposażone są w specjalny napęd oraz opony, które umożliwiają pracę urządzenia na trudnej, nierównej nawierzchni. Ładowarki teleskopowe są więc urządzeniami, które idealnie sprawdzają się w trudnych warunkach oraz które są dużo efektywniejsze i mocniejsze niż klasyczne wózki widłowe. Z tego względu znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie standardowy wózek widłowy nie spełnia swojej roli.

Ładowarka teleskopowa - uprawnienia

Ładowarki teleskopowe podlegają dozorowi technicznego. W związku z tym, aby eksploatować tego typu urządzenia i za ich pomocą wykonywać pracę, konieczne jest zarejestrowanie ich w UDT oraz przeprowadzanie regularnych badań eksploatacyjnych. Ponadto, aby legalnie świadczyć pracę na stanowisku operatora ładowarki, konieczne jest posiadanie niezbędnych uprawnień operatorskich. 

Kursy na ładowarkę teleskopową 

Aby uzyskać uprawnienia do pracy na stanowisku operatora ładowarki teleskopowej, konieczne jest zdanie państwowego egzaminu przed komisją UDT. Kurs na ładowarki teleskopowe to kompleksowe i profesjonalne szkolenie przygotowujące operatora do bezpiecznej i efektywnej pracy na tym urządzeniu, bez względu na markę urządzenia, jego typ oraz model. Na kursie przekazywana jest niezbędna wiedza, która pozwala na przyswojenie niezbędnej wiedzy oraz zdanie egzaminu państwowego. Odbycie kursu przed przystąpieniem do egzaminu jest nie obligatoryjne, jednakże jest ono rekomendowane. To właśnie na kursie przyszły operator otrzymuje możliwość zaznajomienia się oraz ugruntowania wiedzy teoretycznej, oraz zdobycia i poprawy umiejętności praktycznych. Kurs to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy pragną zdobyć uprawnienia i pracować na stanowisku operatora ładowarki teleskopowej. 

Jak wygląda kurs na ładowarkę teleskopową?

Każdy kurs na ładowarkę teleskopową podzielony jest na dwie części, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia pracy na stanowisku operatora. Kurs dzieli się na część teoretyczną, która przyjmuje formę wykładów oraz na część praktyczną, pozwalającą na przećwiczenie nabytej wiedzy w praktyce. Na kursie słuchacze otrzymują materiały niezbędne do nauki oraz przyswajają aktualne informacje na temat przepisów dozoru technicznego, czy przepisów BHP. Ponadto kursanci poznają budowę ładowarek oraz uczą się zasad ich działania. Dzięki profesjonalistom, którzy prowadzą kursy, przyszli operatorzy uczą się również prawidłowego wykonywania obowiązków, które będą składały się na ich codzienną pracę. Kursanci zaznajamiają się więc z czynnościami niezbędnymi przed rozpoczęciem pracy, w jej trakcie, a także tych koniecznych do wykonania po jej zakończeniu, związanych m.in. z odpowiednim zabezpieczaniem urządzania. 

Kurs na ładowarki teleskopowe - część teoretyczna i praktyczna

Część teoretyczna prowadzona jest w formie wykładów i przekazywane są na niej informacje z zakresu procedur związanych z tworzeniem dokumentacji, metod oraz form komunikacji. Kursanci uzyskują również kompleksową wiedzę na temat inspekcji przedoperacyjnych, kwalifikacji operatorskich, konserwacji ładowarek teleskopowych oraz ograniczania ryzyka wypadków.

Część praktyczna pozwala na przećwiczenie nabytej wiedzy w praktyce oraz na przekazaniu kursantom umiejętności efektywnej, skutecznej i bezpiecznej obsługi ładowarek. Na szkoleniu praktycznym uczy się płynnego przemieszczania ładunków oraz odpowiedniej regulacji elementów i urządzeń zabezpieczających. Ponadto część praktyczna umożliwia nabycie i usystematyzowanie wiedzy na temat  procedur postępowania w razie wystąpienia usterek i awarii.

Operator ładowarki - kto może pracować na tym stanowisku? 

Aby przystąpić do kursu i egzaminu na operatora ładowarki teleskopowej należy mieć ukończone 18 lat. Poza tym każdy może zdecydować się na wybór tego zawodu. Nawet bez żadnego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku możemy udać się na kurs, na którym nabędziemy niezbędną wiedzę i umiejętności, które powoła nam zdać egzamin państwowy, a następnie podjąć pracę jako operator ładowarki teleskopowej. 

Kurs na ładowarki teleskopowe - cena

Kurs na operatora ładowarki teleskopowej pozwala zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy, a ponadto zdobyć dobrze płatny i perspektywiczny zawód. Operatorzy ładowarek nie mają problemu ze znalezieniem pracy, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Należy pamiętać, że inwestycja w kurs pozwala na zdobycie cenionych na rynku umiejętności i wiedzy. Dzięki praktycznym ćwiczeniom na kursie, uczestnicy szkoleń mogą podjąć pracę w zawodzie tuż po jego zakończeniu oraz po zdaniu egzaminu państwowego. 

Cena za kurs na operatora ładowarki teleskopowej zawiera pełne szkolenia, zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną oraz materiały szkoleniowe niezbędne do przyswojenia wymaganej wiedzy. Tego typu kurs to inwestycja w przyszłość oraz kompetencje zawodowe, które są niezmiennie poszukiwane na rynku pracy.

Sprawdź również:

Co to jest HDS

Czy opłaca się robić kurs na wózki widłowe

Jak uzyskać uprawnienia na wózki widłowe

Kontakt
Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Siedziba główna:
Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn

Park maszynowy:
ul. Siedlecka 61,
08-106 Zbuczyn


NIP: 8212657944
REGON: 380160396
Numer rachunku bankowego:
83 1950 0001 2006 0062 4703 0002

Oddział Warszawa:
ul. Jana Kazimierza 64A/318,
01-248 Warszawa

Oddział Lublin:
ul. Dęblińska 7,
24-100 Puławy

Oddział Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 2,
21-300 Radzyń Podlaski

tel. 504 690 892

tel. 574 394 000

mail: szkoleniaoperator@op.pl


    Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o., ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn, NIP: 8212657944. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności.