Dobór środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

 

Zgodnie z prawem, pracodawca jest zobowiązany nieodpłatnie udostępnić pracownikowi wszystkie środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze w sytuacji, gdy:

  • jego odzież własna może podczas pracy ulec zniszczeniu bądź znacznemu zabrudzeniu,
  • gdy wymagają tego procedury technologiczne, sanitarne czy też BHP.

Dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej uzależniony jest od wielu czynników. Przy doborze odpowiednich akcesoriów należy zwrócić uwagę na elementy takie, jak:

  • ryzyko zawodowe na danym stanowisku pracy,
  • komfort, zdrowie oraz bezpieczeństwo pracownika,
  • potencjalne zagrożenia związane z wykonywanymi zadaniami,
  • możliwość dopasowania stroju i akcesoriów do pracownika,
  • uwzględnienie warunków pracy na stanowisku – m.in. temperatury, poziomu wilgotności, pozycji w której wykonuje się zadania i tym podobne.

Pracodawca powinien posiadać opracowane zarządzenie dotyczące obrotu odzieżą i je konserwacją. Z tego względu, dokument taki przygotowany powinien być przez specjalistę, który dobrze zna i rozumie specyfikę pracy na danym stanowisku, jego wymagania funkcjonalne oraz związane z nim zagrożenia. Opis wymaganego stroju, obuwia oraz środków ochrony indywidualnej zaś musi się znaleźć w instrukcji BHP. Pracownik powinien zostać poinformowany o wymaganiach oraz pisemnie potwierdzić zaznajomienie się z nimi.

Podkreślić warto, że ustawodawca dopuszcza sytuacje, w których pracownik może korzystać z własnej odzieży oraz obuwia roboczego. Muszą być to jednak elementy, które spełniają kryteria określone w instrukcji BHP. Dodatkowo – pracownik musi wyrazić zgodę na samodzielne wyposażenie się w środki ochrony indywidualnej.

Kontakt
Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Siedziba główna:
Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn

Park maszynowy:
ul. Siedlecka 61,
08-106 Zbuczyn


NIP: 8212657944
REGON: 380160396
Numer rachunku bankowego:
83 1950 0001 2006 0062 4703 0002

Oddział Warszawa:
ul. Jana Kazimierza 64A/318,
01-248 Warszawa

Oddział Lublin:
ul. Dęblińska 7,
24-100 Puławy

Oddział Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 2,
21-300 Radzyń Podlaski

tel. 504 690 892

tel. 574 394 000

mail: szkoleniaoperator@op.pl


    Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o., ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn, NIP: 8212657944. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności.