Szanowni Państwo,

Nasza firma od początku dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe. Realizacja wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - naturalnie wpisuje się w naszą politykę prywatności. Od początku istnienia naszej firmy, pracujemy nad tym, aby Państwa dane były bezpieczne, a dostęp do nich miały wyłącznie uprawnione osoby.

Branża szkoleniowa bazuje na kontaktach międzyludzkich. Wszyscy doskonale wiemy,
że o najciekawszych propozycjach zawodowych czy projektowych często dowiadujemy się właśnie korzystając ze swoich kontaktów. Stąd mamy nadzieję, że pozostaniemy w przysłowiowym... kontakcie.
Przy tej okazji, informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Ośrodek
Szkoleniowo-Dydaktyczny „OPERATOR” Sp. z o.o., ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn, reprezentowana przez Pawła Niewęgłowskiego – Prezesa Zarządu. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: szkoleniaoperator@op.pl

a) Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – poprzez każdą dowolną formę kontaktu z naszą firmą, w szczególności - formularz zgłoszeniowy czy zapytanie
skierowane na nasz adres mailowy.

b) Pani/Pana dane będą ujawniane odbiorcom :
- jednostkom Urzędu Dozoru Technicznego, PIP, PIS, Sądom Powszechnym,
- państwowym jednostkom kontrolującym Administratora w zakresie prowadzonej działalności,
- świadczącym usługę wsparcia technicznego dla aplikacji w których przetwarzane są dane osobowe,
- podmiotom powiązanym z Administratorem kapitałowo i osobowo.

c) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo, ze względu na weryfikację
przeprowadzonego szkolenia przez organy kontrolne.

d) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście pod wskazany wyżej adres korespondencyjny.

e) W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail, albo złożyć ją bezpośrednio pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym. W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.

f) Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu nawiązania kontaktu z Państwem oraz
przedstawienia oferty handlowej (formularz na stronie internetowej). Akceptacja przez Państwa oferty handlowej stanowi jeden z koniecznych warunków podania danych osobowych w celu wzięcia udziału w szkoleniach zawodowych oraz innych aspektach działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora Danych. Brak podania danych osobowych uniemożliwia Państwa udział w szkoleniach prowadzonych przez Administratora oraz wystawienie indywidualnego zaświadczenia o jego ukończeniu.

g) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

h) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji
międzynarodowych.

i) wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.


Pozdrawiamy
Zespół Ośrodka Szkoleniowo-Dydaktycznego „Operator” Sp. z o.o.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy | XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000730859, NIP 8212657944, REGON 380160396 | Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 PLN

Kontakt
Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Siedziba główna:
Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn

Park maszynowy:
ul. Siedlecka 61,
08-106 Zbuczyn


NIP: 8212657944
REGON: 380160396
Numer rachunku bankowego:
83 1950 0001 2006 0062 4703 0002

Oddział Warszawa:
ul. Jana Kazimierza 64A/318,
01-248 Warszawa

Oddział Lublin:
ul. Dęblińska 7,
24-100 Puławy

Oddział Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 2,
21-300 Radzyń Podlaski

tel. 504 690 892

tel. 574 394 000

mail: szkoleniaoperator@op.pl


    Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o., ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn, NIP: 8212657944. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności.