Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie swoim podwładnym bezpieczeństwa na każdym stanowisku pracy. Dlatego też jest on zobligowany do stworzenia oceny ryzyka zawodowego. Jest ot wymóg zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650).

Cel oceny ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego ma na celu oszacowanie wystąpienia zagrożeń oraz określenie poziomu dopuszczalności ryzyka. W przypadku, gdy ryzyko przekracza dopuszczalny poziom, obowiązkiem pracodawcy jest określenie i wdrożenie takich środków ochrony, które zmniejszą poziom ryzyka lub wyeliminują go w ogóle.

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego

Pracodawcy powinni pamiętać o systematycznej aktualizacji oceny ryzyka zawodowego. Dotyczy to przypadków:

  • tworzenia nowych stanowisk pracy,
  • wprowadzania zmian w dotychczas stosowanych środkach ochronnych,
  • wprowadzania zmian organizacyjno-technologicznych,
  • wystąpienia zdarzenia wypadkowego na stanowisku pracy.

 

Cena 120,00 zł - 200,00 zł (cena zależy od ilości stanowisk pracy, na których przeprowadzana jest ocena)

Kontakt
Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Siedziba główna:
Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o.
Ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn


NIP: 8212657944
REGON: 380160396
Numer rachunku bankowego:
83 1950 0001 2006 0062 4703 0002

Oddział Warszawa:
ul. Jana Kazimierza 64A/318,
01-248 Warszawa

Oddział Lublin:
ul. Kościuszki 14,
24-100 Puławy

tel. 504 690 892

mail: szkoleniaoperator@op.pl

www.szkolenia-operator.pl


Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o., ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn, NIP: 8212657944. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności.