Kurs na ładowarki jednonaczyniowe – I klasa - wszystkie

Kurs na ładowarki jednonaczyniowe

Czas trwania kursu: operator ładowarki jednonaczyniowej 

 

 • Kurs podstawowy - 41 godz. - kurs dedykowany jest dla osób, które posiadają uprawnienia operatora ładowarki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień (ukończyły szkolenie w zakresie modułów M.BHP, M.U-O i M.SI-9/III).
 • Kurs jednoetapowy - 175 godz. - kurs dedykowany jest dla osób, które zamierzają odbyć jednoetapowo szkolenie w zakresie I klasy uprawnień (moduły M.BHP, M.U-O, M.SI-9/III i M.SI-9/I).

 

Uwaga! Ze względu na duży zakres treści nauczania dla kursu jednoetapowego oraz zwiększenie skuteczności w ugruntowaniu wiedzy i umiejętności praktycznych zalecamy w pierwszej kolejności odbycie szkolenia w ramach III klasy uprawnień (moduły M.BHP, M.U-O i M.SI-9/III). 

 

Program kursu:

Zajęcia teoretyczne:

 • Kurs podstawowy - 16 godz.
 • Kurs jednoetapowy - 68 godz.

 

Zajęcia praktyczne:

 • Kurs podstawowy - 25 godz. dla grupy 10 osób.
 • Kurs jednoetapowy - 107 godz. dla grupy 10 osób.

Program kursu podstawowego obejmuje moduły:

 • M.SI-9/I - Ładowarki jednonaczyniowe - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Program kursu jednoetapowego obejmuje moduły:

 • M.BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.U-O - Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 • M.SI-9/III - Ładowarki jednonaczyniowe - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).
 • M.SI-9/I - Ładowarki jednonaczyniowe - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

 

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora ładowarek jednonaczyniowych klasy I (wszystkie typy), stosowny wpis w książce operatora.

 

Cel kursu na ładowarki jednonaczyniowe I klasy:

 

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora ładowarki jednonaczyniowej w zakresie I klasy uprawnień.
 • Klasa I uprawnień obejmuje wszystkie typy i wielkości ładowarek jednonaczyniowych.
 • Kurs na ładowarkę jednonaczyniową kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy ładowarkami jednonaczyniowymi różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy ładowarek jednonaczyniowych w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw ładowarek jednonaczyniowych.
 • Znajomości rozwiązań konstrukcyjnych proekologicznych oraz zwiększających efektywność pracy stosowanych w ładowarkach jednonaczyniowych.

 

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań - skierowanie/wniosek wydajemy w siedzibie ośrodka w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu).
 • w przypadku realizacji kursu podstawowego wymagane jest posiadanie uprawnień operatora ładowarki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień (ukończenie szkolenia w zakresie modułów M.BHP, M.U-O i M.SI-9/III).

 

Cena kursu na ładowarki jednonaczyniowe - I klasa - sprawdź w cenniku

 

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy.


Szkolenie oraz egzamin odbywają się w naszym ośrodku w Zbuczynie

 

!!! ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ JEDNOCZESNEGO WYKONANIA KURSU I i III KLASY!!!

Kontakt
Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Siedziba główna:
Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn

Park maszynowy:
ul. Siedlecka 61,
08-106 Zbuczyn


NIP: 8212657944
REGON: 380160396
Numer rachunku bankowego:
83 1950 0001 2006 0062 4703 0002

Oddział Warszawa:
ul. Jana Kazimierza 64A/318,
01-248 Warszawa

Oddział Lublin:
ul. Dęblińska 7,
24-100 Puławy

Oddział Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 2,
21-300 Radzyń Podlaski

tel. 504 690 892

tel. 574 394 000

mail: szkoleniaoperator@op.pl


  Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o., ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn, NIP: 8212657944. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności.