Jak uzyskać uprawnienia na wózki widłowe?

Uprawnienia wózki widłowe

Jedyną dostępną obecnie możliwością uzyskania dokumentów uprawniających do prowadzenia wózków widłowych, jest odbycie odpowiedniego kursu teoretycznego i praktycznego, zakończonego egzaminem państwowym. Tego typu szkolenia regularnie mają miejsce w stworzonych w tym celu ośrodkach szkoleniowych a uprawnienia otrzymuje się po zdaniu egzaminu państwowego. Czas trwania kursu wynosi zwykle około tygodnia a po jego ukończeniu stosowne dokumenty otrzymuje się najczęściej w trzech językach: polskim, angielskim oraz niemieckim.

Jakie dokumenty należy uzyskać i czy uprawnienia są bezterminowe?

Zdolność do prowadzenia wózków widłowych nie posiada terminu ważności i nie jest cofane nawet w przypadku utraty prawa jazdy, spowodowanego wysoką ilością punktów karnych. Dokumenty umożliwiające operowanie wózkiem jezdniowym bez ograniczenia czasowego i na terenie całego kraju:

 • Legitymacja UDT wystawiana po zdanym egzaminie państwowym przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • Książka Operatora wystawiana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Poza powyższymi, osoby uczestniczące w kursie, otrzymują po jego zakończeniu także zaświadczenie MEN lub certyfikat, ale te nie stanowią samodzielnie uprawnień i nie upoważniają do prowadzenia pojazdów.

 

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać uprawnienia na wózki widłowe?

 • Badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy,
 • ukończone 18 lat,
 • ukończony kurs dla operatora wózka widłowego,
 • prawo jazdy uprawniające do poruszania się po drogach publicznych,
 • imienne zezwolenie pracodawcy na poruszanie się wózkiem widłowym na terenie zakładu pracy.

 

Jak wygląda egzamin zapewniający kwalifikacje do prowadzenia wózków widłowych?

Właściwy egzamin składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Część teoretyczną stanowi test jednokrotnego wyboru (taki, w którym zaliczana jest tylko jedna odpowiedź) W celu pozytywnego zakończenia tego etapu, należy odpowiedzieć poprawnie na 11 z 15 pytań. Obejmują one najczęściej zagadnienia z zakresu:

 • towaroznawstwa,
 • przepisów dotyczących zaświadczeń,
 • przepisów bhp,
 • wymagań, które musi spełnić operator,
 • diagramów udźwigu,
 • budowy wózka (część elektryczna, mechaniczna, hydraulika).

 

Praktyczna część egzaminu polega na prawidłowym wykonaniu manewrów wybranych przez egzaminatorów. Zadania egzaminacyjne opierają się zwykle na podjęciu palety i zaprezentowaniu umiejętności w jeździe pomiędzy pachołkami, a następnie odstawienie palety we wskazane miejsce. Najczęściej oceniane szczegóły:

 • czy kandydat na operatora prawidłowo wsiadł na wózek,
 • czy kandydat na operatora zapiął pasy bezpieczeństwa,
 • czy kandydat na operatora potrafi płynnie posługiwać się wózkiem, na którym zdaje egzamin,
 • czy kandydat na operatora prawidłowo podejmuje i odstawia paletę.

 

Te oraz inne zadania wykonuje się zazwyczaj w trakcie trwania kursu zawodowego, dlatego nie należy się ich obawiać.

 

Polskie uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych na terenie Unii Europejskiej

Poza granicami kraju, zgodnie z ustaleniami Parlamentu Europejskiego i Rady, zagraniczni pracodawcy mogą, ale nie muszę akceptować uprawnień nabytych w Polsce. Mimo, że podobne sytuacje występują stosunkowo rzadko, zdarza się, że pracownik zostanie zobowiązany do zapoznania pracodawcy z programem odbytego kursy lub do wzięcia udziału w kursie doszkalającym (czas trwania wynosi zwykle 1 dzień). Należy liczyć się także z koniecznością wykonania dodatkowych badań lekarskich. Najczęściej jednak dokumenty uzyskane w Polsce pozostają w pełni respektowane poza granicami kraju i nie ma potrzeby podejmowania kolejnych działań.

Kontakt
Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Siedziba główna:
Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn

Park maszynowy:
ul. Siedlecka 61,
08-106 Zbuczyn


NIP: 8212657944
REGON: 380160396
Numer rachunku bankowego:
83 1950 0001 2006 0062 4703 0002

Oddział Warszawa:
ul. Jana Kazimierza 64A/318,
01-248 Warszawa

Oddział Lublin:
ul. Dęblińska 7,
24-100 Puławy

Oddział Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 2,
21-300 Radzyń Podlaski

tel. 504 690 892

tel. 574 394 000

mail: szkoleniaoperator@op.pl


  Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o., ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn, NIP: 8212657944. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności.