Jak zrobić kurs na żuraw wieżowy?

Kurs na żurawia wieżowego

Sektor budowlany i przemysłowy w Polsce stale się rozwija. Ekspansja deweloperów sprawia, że w wielu miejscach potrzebny jest operator żurawia wieżowegoPraca operatora żurawia wieżowego jest dobrze płatna, a dodatkowo jest perspektywiczna zarówno w naszym kraju, jak i poza jego granicami. Jeżeli masz ukończone 18 lat i wykształcenie co najmniej podstawowe, a lekarz medycyny pracy wyda orzeczenie, z którego wynika, że możesz pracować jako operator żurawia, śmiało wykonuj ten zawód.

Jakie są wymagania i przeciwwskazania?

Wiek 18 lat to absolutna podstawa. Pracownicy młodociani nie mogą pracować na stanowisku operatora żurawia. Żuraw budowlany jest urządzeniem dźwigowym zaliczanym do największych maszyn roboczych. Jedynie osoba pełnoletnia może ponosić pełną odpowiedzialność za wykonywaną za pomocą tego urządzenia pracę.

Wykształcenie co najmniej podstawowe wydaje się czymś oczywistym, jednak mimo wszystko istnieją jeszcze sytuacje, w których osoba wyrażająca chęć do zrobienia kursu nie ma takiego wykształcenia. Dotyczy to czasami osób starszych.

Odpowiedni stan zdrowia jest ważny, jeśli chodzi o operowanie urządzeniem takim jak żuraw budowlany. Wielogodzinne przesiadywanie na dużych wysokościach wymaga między innymi uprawnień wysokościowych. Wymagania zdrowotne są jasno określone przez odpowiednie ustawy i na pewno warto się z nimi zapoznać, jeśli interesuje nas praca w charakterze operatora żurawia.

Zdecydowanymi przeciwwskazaniami do pracy w zawodzie operatora żurawia są zaburzenia:

  • percepcji wzrokowej oraz słuchowej,
  • równowagi,

 

a także choroby:

  • serca oraz alergie,
  • choroby układu pokarmowego,
  • choroby układu krążenia i układu oddechowego,
  • choroby układu kostno-stawowego,
  • choroby somatyczne (na przykład cukrzyca, guz mózgu, nowotwory)

Kurs na żurawie. Jak wygląda i co obejmuje?

Przyszły operator żurawia wieżowego musi przejść kurs, którego zagadnienia są zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego. Program nauczania jest zatem stały i zależy od UDT. Szkolenie na operatora żurawia składa się z części teoretycznej, czyli wykładowej oraz praktycznej. W trakcie części teoretycznej omawiane są kluczowe zagadnienia związane z pracą na żurawiach wieżowych. Między innymi adepci kursów na operatora żurawiazapoznają się z: tematyką budowy oraz właściwości żurawi wieżowych podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego, wiadomościami z zakresu ładunkoznawstwa, rodzajami stosowanych żurawi wieżowych, przepisami BHP obowiązującymi na stanowisku operatorskim, bezpieczną eksploatacją żurawi wieżowych, zasadami postępowania w przypadku awarii lub wypadku podczas pracy na żurawiu wieżowym, przepisami Dozoru Technicznego dotyczącymi żurawi wieżowych oraz wiadomościami na temat Urzędu Dozoru Technicznego.

Kurs na operatora żurawia rozpoczyna się od części teoretycznej, po której następuje etap praktyczny. Dzięki uzyskaniu przez kursanta kompleksowej wiedzy na temat tego, jak wygląda praca operatora żurawia, jest on przygotowany do nabycia umiejętności praktycznej obsługi żurawia wieżowego. Kurs na żurawia za każdym razem kończy się egzaminem państwowym. Na wspomnianym egzaminie obecna jest dwuosobowa komisja, która reprezentuje Urząd Nadzoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kursu państwowego kursant otrzymuje uprawnienia na żurawie.

Jaka jest cena kursu na operatora żurawia?

Cena dla wielu osób jest bardzo ważnym aspektem kursu. Decydując się na kurs na żurawia można czasami skorzystać ze zniżek, jednak dotyczy to głównie sytuacji, w których jest większa liczba słuchaczy. Negocjować w sprawie ceny kursu na operatora żurawia mogą także często klienci biznesowi. W przypadku, gdy osoba indywidualna jest zainteresowana kursem, zazwyczaj ma niewielkie możliwości negocjacji. Przyszły operator żurawia, uczestnicząc w kursie w ramach szkolenia zakładowego, jest w bardziej dogodnej sytuacji. Osobom indywidualnym nieco trudniej znaleźć jednostki szkolące, dzięki którym możliwe jest zatrudnienie jako operator żurawia wieżowegoPraca w tym zawodzie jest jednak na tyle atrakcyjna, że nie brakuje chętnych, którzy decydują się zarówno na kursy w ramach szkoleń zakładowych, jak i jako osoby indywidualne. W tym drugim przypadku przyszły kurs na żurawia jest jednak nieco droższy.

Jednostką odpowiedzialną za wydawanie zaświadczeń uprawniających do obsługi żurawi wieżowych jest Urząd Dozoru Technicznego. W niektórych jednak przypadkach zaświadczenie uprawniające do pracy jako operator żurawia wydaje w naszym kraju Transportowy Dozór Techniczny bądź też Wojskowy Dozór Techniczny. Niektóre żurawie wieżowe są bowiem zaklasyfikowane jako specjalistyczne urządzenia techniczne. 

Jakie cechy predysponują do pracy jako operator żurawia wieżowego?

Żuraw budowlany to urządzenie, które wymaga przemieszczania ładunków o znacznej wadze przy przeładunku transportu oraz przy montażu. Pożądane cechy dla operatora żurawia to: silna psychika, bardzo dobra organizacja pracy oraz samodyscyplina, opanowanie, rzetelność, dokładność i odpowiedzialność. Odporność na stres jest zdecydowanie pożądana. Umiejętność pracy zespołowej również odgrywa istotną rolę. Praca na wysokościach, hałas, przeciążenia oraz wibracje mogą stwarzać dyskomfort, a to z kolei może powodować obniżenie koncentracji. Właśnie z tego powodu tak ważną cechą w pracy operatora żurawia jest silna psychika. 

Jak wybrać odpowiednią firmę, która prowadzi kurs na żurawie?

Trzeba podjąć decyzję, czy wybieramy się na kurs na żurawia indywidualnie, czy też w ramach szkolenia zawodowego. Jeżeli chcemy zdobyć indywidualnie uprawnienia na żurawie, koszt będzie wyższy. Dobrze, gdy uprawnienia na żurawie można nabyć w ośrodku szkoleniowym, w którym kadra jest wykwalifikowana i cierpliwa. Zdobyte uprawnienia można wykorzystać zarówno na terenie Polski, jak i za granicą. 

Dlaczego warto zrobić uprawnienia na żurawie?

Żuraw budowlany w postaci żurawia wieżowego to urządzenie, które często nazywane jest po prostu dźwigiem. Praca na wspomnianym dźwigu jest naprawdę atrakcyjna. Płaca dla operatora żurawia jest wysoka, a wraz z doświadczeniem pracownika, wynagrodzenie oczywiście rośnie. Praca daje również satysfakcję, gdyż progres na budowie bardzo często zależy właśnie od operatora żurawia. Osoby, które mają uprawnienia na żurawie, mogą także wykorzystać je za granicą, co jest bardzo opłacalne. 

Jakie kompetencje ma operator żurawia wieżowego po ukończonym kursie?

Operator żurawia wieżowego po ukończonym kursie zna budowę oraz zasadę działania, a także eksploatacji maszyny, umie czytać dokumentację techniczno-ruchową oraz dobrze organizuje stanowisko pracy (zgodnie z przepisami BHP). Operator żurawia wieżowego ma wiedzę z zakresu kryteriów i rodzajów zużycia zawiesi, cięgien nośnych oraz urządzeń chwytających. Co ważne, operator żurawia wieżowego ma umiejętność dobierania narzędzi pracy dopasowanych do gabarytów ładunku. Dodatkowo potrafi on ocenić stan konstrukcji nośnej, instalacji elektryczno-hydraulicznych oraz mocowań. Ważne jest również to, że osoba po ukończonym kursie na operatora żurawia potrafi zabezpieczyć urządzenie przed dostępem osób niepowołanych. Dzięki temu możliwe jest zachowanie maksymalnego bezpieczeństwa także po zakończeniu dnia pracy. Operator żurawia wieżowego umie manewrować urządzeniem przy bardzo różnych warunkach atmosferycznych, a także odczytywać instrukcje od sygnalisty.

Podsumowując, przed zrobieniem kursu na operatora żurawia warto zastanowić się, czy chcemy nabyć uprawnienia jako osoba indywidualna, czy też jako uczestnik kursu szkolenia zawodowego. Pracę operatora żurawia wieżowego poleca się zwłaszcza absolwentom szkół zawodowych i technicznych, choć jeśli nie mamy przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu śmiało możemy rozpocząć kurs. Praca niesie ze sobą wiele korzyści, ale trzeba pamiętać o spoczywającej na operatorze żurawia odpowiedzialności. Rozpoczęcie kursu na żurawia może być doskonałym sposobem na podniesienie kwalifikacji i zdobycie dobrze płatnej, satysfakcjonującej pracy.

Kontakt
Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Siedziba główna:
Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn

Park maszynowy:
ul. Siedlecka 61,
08-106 Zbuczyn


NIP: 8212657944
REGON: 380160396
Numer rachunku bankowego:
83 1950 0001 2006 0062 4703 0002

Oddział Warszawa:
ul. Jana Kazimierza 64A/318,
01-248 Warszawa

Oddział Lublin:
ul. Dęblińska 7,
24-100 Puławy

Oddział Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 2,
21-300 Radzyń Podlaski

tel. 504 690 892

tel. 574 394 000

mail: szkoleniaoperator@op.pl


    Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o., ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn, NIP: 8212657944. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności.