Czym jest kurs ADR?

Kursy ADR

Posiadanie prawo jazdy kategorii C, które uprawnia do prowadzenia ciężarówek jest niewątpliwym atutem i ułatwia znalezienie pracy w stale rozwijającym się transporcie ciężarowym. Okazuje się jednak, że wielu pracodawców wymaga posiadania kursu ADR, który pozwala na przewożenie materiałów niebezpiecznych. Z naszego artykułu dowiesz się, co to jest kurs ADR, jaka jest jego cena oraz co można zyskać kończąc kurs ADR. Zapraszamy do lektury. 

Czym jest ADR?

Umowa ADR to europejski dokument, który dotyczy międzynarodowego transportu drogowego niebezpiecznych materiałów. Została sporządzona 30 września 1957 roku w Genewie i opracowana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego. Polska zaakceptowała umowę ADR w 1975 roku. To międzynarodowe regulację, które pozwalają na bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych i minimalizują ryzyko zaistnienia wypadków oraz powstawania szkód. Skrót ADR w języku angielskim oznacza Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, co oznacza Umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Kursy ADR - co to jest?

Każda firma, która zajmuje się przewożeniem niebezpiecznych materiałów, musi zatrudniać pracowników, którzy posiadają ukończone kursy ADR. To szkolenia, które uprawniają do przewozu niebezpiecznych materiałów. Są one wymagane i określone poprzez międzynarodową konwencję ADR. Aby uzyskać takie uprawnienia, konieczne jest ukończenie kursu ADR i uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu. Na szkoleniu kierowcy samochodów ciężarowych poznają zasady bezpiecznej jazdy z towarami, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu kierowcy oraz innych ludzi. 

Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

Co może przewozić kierowca posiadający kurs ADR?

Kierowcy, którzy posiadają uprawnienia ADR, mogą zajmować się przewożeniem materiałów niebezpiecznych. To towary, których przewóz jest zabroniony bądź dopuszczany jedynie w pewnych wyjątkowych sytuacjach, po spełnieniu warunków określonych w przepisach. Istnieje kilka kategorii niebezpiecznych materiałów, dlatego nie każde towary mogą być przewożone przez wszystkich kierowców. Posiadanie uprawnień ADR daje możliwość przewozu praktycznie wszystkich substancji. Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy odnośnie postępowania w razie wystąpienia wypadków czy awarii, a także chroni przed nałożeniem kar finansowych, gdyż brak kursów to łamanie prawa określonego w międzynarodowych przepisach. 

Ukończenie szkolenia pozwoli na przewożenie substancji objętych numerem UN i wpisanych do Umowy europejskiej odnośnie międzynarodowego transportu niebezpiecznych substancji w tabeli A. Międzynarodowa umowa ADR obejmuje 9 klas. 

 1. Materiały oraz przedmioty wybuchowe;
 2. Gazy - palne, niepalne i trujące;
 3. Materiały ciekłe zapalne
 4. 4.1. Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące, a także materiały wybuchowe stałe odczulone;
  4.2. Materiały samozapalne;
  4.3. Materiały wytwarzające po kontakcie z wodą gazy zapalne;
 5. 5.1. Materiały utleniające;
  5.2. Nadtlenki organiczne;
 6. 6.1. Materiały trujące;
  6.2. Materiały zakaźne;
 7. Materiały promieniotwórcze;
 8. Materiały żrące;
 9. Różne inne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Kursy ADR cena

Wielokrotnie można spotkać się z zapytaniami w Internecie odnośnie ceny kursu ADR. Ukończenie podstawowego szkolenia wiąże się z zapłatą około 400 złotych. To nie wielka kwota i liczba godzin lekcyjnych, podczas których można poznać zasady przewozu niebezpiecznych materiałów, a także zdobyć konieczne uprawnienia. Zaświadczenie wydawane jest w języku angielskim i polskim na okres 5 lat. Taki dokument obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej, a także w krajach objętych umową ADR. Co istotne, odbycie kursu uprawnia, nie tylko do pracy w Polsce, ale również za granicą. Warto wiedzieć, że możliwy jest również kurs ADR online. To niezwykle komfortowe i wygodne rozwiązanie, szczególnie dla osób zapracowanych, które nie chcą tracić czasu na dojazd do ośrodka szkoleniowego. Dzięki temu będą mogli w szybki sposób zdobyć wymagane uprawnienia. 

Cena kursu ADR

Ile trwa kurs ADR?

Czas trwania kursu ADR zależny jest od jego rodzaju. Szkolenie:

 • podstawowe to minimum 18 godzin lekcyjnych;
 • specjalistyczne w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach to minimum 13 godzin lekcyjnych;
 • specjalistyczne w zakresie przewozu towarów znajdujących się w klasie 1 (materiały wybuchowe) to minimum 8 godzin lekcyjnych;
 • specjalistyczne w zakresie przewozu towarów promieniotwórczych klasy 7 (materiały promieniotwórcze) to minimum 8 godzin lekcyjnych.  

Kurs kończy się egzaminem, którego pozytywny wynik oznacza zdobycie uprawnień ADR. 

Co obejmuje szkolenie ADR oraz kto może w nim uczestniczyć?

Kursy ADR są przeznaczone dla osób, które posiadają prawo jazdy kategorii B, C oraz C+E, ukończyły 21 lat oraz spełniają wymagania określone w Ustawie o transporcie drogowym i Ustawie o ruchu drogowym. Kierowane są do wszystkich osób, które zajmują się transportem niebezpiecznych materiałów. Szkolenie ADR obejmuje:

 • określenie obowiązków kierowcy przewożącego materiały niebezpieczne;
 • przedstawienie zagrożeń wynikających z przewożenia materiałów;
 • wskazanie wymagań związanych z transportem towarów niebezpiecznych;
 • określenie działań zapobiegawczych wystąpieniu zagrożeń;
 • wskazanie zakresu stosowania środków bezpieczeństwa w razie wystąpienia zagrożeń;
 • przedstawienie zagadnień odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej;
 • wskazanie zakazów jednoczesnego transportowania określonych grup niebezpiecznych materiałów;
 • omówienie zasad postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku w czasie przewozu materiałów;
 • wskazanie zasad pierwszej pomocy w razie wystąpienia wypadków. 

Zdobycie takiej wiedzy kończy się przystąpieniem do egzaminu, który składa się z 30 pytań. Aby zdobyć uprawnienia, konieczne jest udzielenie minimum 20 poprawnych odpowiedzi. Należy pamiętać, że uprawnienia ADR ważne są przez 5 lat. 

Dlaczego warto zrobić uprawnienia ADR?

Transport ciężki w Polsce i w całej Europie jest niezwykle mocno rozwinięty. Okazuje się, że każda osoba, która chce pracować jako kierowca samochodu ciężarowego, powinna posiadać nie tylko prawo jazdy kategorii C, ale również uprawnienia ADR. To inwestycja we własny rozwój i możliwość znalezienia dużo lepiej płatnej pracy. Ukończenie kursu gwarantuje możliwość przewozu substancji niebezpiecznych ADR, do których należy wiele towarów. Okazuje się, że na rynku pracy wciąż brakuje kierowców z uprawnieniami ADR, dlatego ich posiadanie sprawia, że kierowca w oczach pracodawcy może stać się niezwykle atrakcyjnym kandydatem na pracownika. 

Świetne zarobki oferowane kierowcom ciężarowym sprawiają, że coraz więcej osób chce pracować w tym zawodzie. Na rynku pracy wśród kierowców konkurencja jest ogromna, dlatego każda osoba, która chce zdobyć dobrze płatną pracę powinna inwestować w swój rozwój. Ukończenie kursu ADR pozwala na przewóz niebezpiecznych materiałów, dzięki temu można dużo szybciej znaleźć pracę, która wiąże się z dobrymi warunkami finansowymi. Co istotne, kursy ADR mają wartość międzynarodową, dlatego pozwalają na pracę nie tylko w Polsce, ale również innych krajach Europy.

Kontakt
Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Siedziba główna:
Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn

Park maszynowy:
ul. Siedlecka 61,
08-106 Zbuczyn


NIP: 8212657944
REGON: 380160396
Numer rachunku bankowego:
83 1950 0001 2006 0062 4703 0002

Oddział Warszawa:
ul. Jana Kazimierza 64A/318,
01-248 Warszawa

Oddział Lublin:
ul. Dęblińska 7,
24-100 Puławy

Oddział Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 2,
21-300 Radzyń Podlaski

tel. 504 690 892

tel. 574 394 000

mail: szkoleniaoperator@op.pl


  Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o., ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn, NIP: 8212657944. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności.