Spycharka - ważne parametry oraz funkcje operatorów spycharek

 

Funkcje spycharek

Na terenie budów, piaskowni, żwirowni, a także w kopalniach bardzo często wykorzystywana jest spycharka gąsienicowa. Wspomniana maszyna jest przeznaczona między innymi do pracy, takiej jak:

 • odspajanie gruntu,
 • przemieszczanie urobku na bliskie odległości,
 • niwelacja i profilowanie terenu, a także
 • zagęszczanie podłoża.

Praca jako operator spycharki polega na prowadzeniu prac ziemnych za pomocą tej maszyny. Do wykonywania opisywanego zawodu trzeba mieć odpowiednie uprawnienia.

Spycharka gąsienicowa - funkcje operatora

Dla operatora spycharki bardzo ważne jest, aby zapoznać się z techniką wykonywanego zadania. Przed rozpoczęciem pracy operator spycharki powinien nie tylko sprawdzić stan techniczny maszyny, ale również odpowiednio ją przygotować. Detale takie jak na przykład ustawienie fotela dopasowane do operatora są bardzo ważne. Pracownik, który obsługuje maszynę, musi czuć się komfortowo, aby zachować wysoki poziom koncentracji.

Bardzo ważne jest również utrzymywanie spycharki w czystości. Operator maszyny, mając uprawnienia, powinien poradzić sobie z jej obsługą i użytkowaniem zarówno na budowie, jak i w pracach rolniczych, górnictwie odkrywkowym, a także w gospodarce komunalnej. Bez względu na to, gdzie wykonywana jest pracaoperator spycharki przemieszcza za jej pomocą grunt lub inne materiały.

Wspomniane działania wykonywane są na przykład w celu: profilowania podłoża, spulchniania wierzchnich warstw podłoża albo przygotowania terenu. Bardzo często operator spycharki stanowi także nadzór nad wykonywaniem zadań zgodnie z projektem.

Po wykonanej za pomocą spycharki pracy operator maszyny jest zobowiązany do sporządzenia raportu z wykonanych zadań. Opisywane funkcje operatora spycharki gąsienicowej wymagają od pracowników cech, takich jak: doskonała koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność psychofizyczna, odpowiedzialność, wyobraźnia przestrzenna, refleks, dokładność, solidność, ostrożność, a także umiejętność pracy w zespole.

Jeżeli masz wymienione cechy i interesuje Cię praca operatora spycharki, sprawdź, jak nauczyć się zawodu i zdobyć uprawnienia do pracy.

W jaki sposób można zdobyć uprawnienia do pracy jako operator spycharki? Kurs na operatora w klasie III

Operatorzy maszyn budowlanych są w Polsce bardzo pożądani, a zarobki mogą być całkiem przyzwoite. Operator spycharki musi mieć uprawnienia, aby mógł wykonywać swój zawód. Po ukończeniu opisywanego kursu osoba uprawniona z pewnością łatwo odnajdzie się na rynku pracy.

Kandydat na pracownika obsługującego na przykład spycharki gąsienicowe przed odbyciem kursu musi ukończyć co najmniej szkołę zawodową lub gimnazjalną, być pełnoletni i mieć dobry stan zdrowia.

Z całą pewnością przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu są: poważne wady wzroku, problemy z kręgosłupem, problemy ze słuchem, a także zaburzenia świadomości i krążenia, Jeżeli żadna z wymienionych dolegliwości Cię nie dotyczy, możesz rozpocząć kurs składający się z części praktycznej i teoretycznej.

 

Część praktyczna kursu, który przygotowuje do pracy operatora spycharki

 

Praca jako operator spycharki wymaga odpowiedniego przygotowania praktycznego. W ośrodkach szkoleniowych, w trakcie części praktycznej, przyszły operator maszyny budowlanej zapoznaje się z pracą różnych maszyn. Dodatkowo uczestnik kursu uczy się pracy zespołowej oraz pracy z kierownictwem. Praca operatora spycharki wymaga organizacji na wysokim poziomie. W tym zakresie kursanci również zdobywają kompetencje.

Dodatkowo część praktyczna kursu, który przygotowuje do pracy operatora spycharki obejmuje naukę kontrolowania jakości wykonywanych prac. Wszyscy kursanci mogą również zdobyć kompetencje w zakresie wykonywania przeglądów i napraw spycharek.

 

Część teoretyczna kursu, który uprawnia do pracy operatora spycharki

 

Program kursu na operatora spycharki w części teoretycznej obejmuje w dużej mierze zagadnienia, takie jak bezpieczeństwo i higiena pracy oraz użytkowanie i obsługa maszyn roboczych. Część teoretyczna następuje po części praktycznej. 

Opisywane szkolenie przygotowuje do egzaminu państwowego, po którego zdaniu można podjąć zatrudnienie.

Uprawnienia na ładowarki jednonaczyniowe - nowe przepisy

27 sierpnia 2020 roku nastąpiło ogłoszenie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 roku. 

Jeżeli chodzi o uprawnienia na ładowarki jednonaczyniowenowe przepisy zmieniły jednostkę charakteryzującą koparki jednonaczyniowe i ładowarki jednonaczyniowe z masy całkowitej na masę eksploatacyjną maszyny. Zmieniła się też książka operatora. Papierową formę dokumentu zastąpiła bowiem plastikowa karta. Zmianie uległą również nazwa Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na "Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Budownictwa i Górnictwa Skalnego". W wyniku pojawienia się nowych przepisów nastąpiło także wyłączenie z wielozadaniowych nośników osprzętów określonych w załączniku nr 1.

Jak działa i jakie parametry ma spycharka?           

Spycharka w standardowej wersji jest przystosowana do pracy w klimacie umiarkowanym. Istnieją również wersje maszyn, które są dostosowane do eksploatacji przy temperaturach powietrza od -50 do +50 stopni Celsjusza. Praca spycharek składa się z trzech faz. Są to:

 • faza odspajania gruntu,
 • faza przesuwania urobku, a także
 • faza rozładunku.

Faza odspajania gruntu może być wykonywana sposobem płaskim lub schodkowym. Sposób płaski polega na tym, że lemiesz przez całą drogę odspajania jest na tej samej głębokości. Z kolei, gdy operator spycharki dwa lub trzy razy zmienia głębokość na mniejszą, nazywane jest to sposobem schodkowym.

Faza przesuwania urobku dzieli się na: przesuwanie czołowe, płaskie - w płaszczyźnie terenu, korytowe - poniżej płaszczyzny terenu, a także przesuwanie boczne.

Faza rozładunku wygląda w pracy operatora spycharki tak, że lemiesz znajduje się powyżej płaszczyzny jazdy.

 

Parametry spycharek

 

Silnik spycharek ma wysoki moment obrotowy, a to idealna cecha dla tego typu maszyn. Wartość momentu obrotowego ma bowiem duży wpływ na możliwości transportowe pojazdów. Dobre spycharki gąsienicowe i kołowe łączą zoptymalizowane wyważenie ze sterownością. 

Jakość pracy operatora spycharki zależy w dużej mierze od wydajności maszyny. Wydajność spycharki jest z kolei uzależniona od technologii pracy, rodzaju gruntu, mocy ciągnika, pochylenia terenu oraz siły naporu spycharki. 

 

Spycharki gąsienicowe i spycharki kołowe

 

Warto wspomnieć także o podziale na: spycharki gąsienicowe oraz spycharki kołowe.

 • Spycharka gąsienicowa składa się z elementów, takich jak: rama główna, układ napędowy, nadwozie, podwozie gąsienicowe, hydraulika układu roboczego, hydraulika układu napędowego, a także osprzęt roboczy. Osprzęt roboczy w przypadku spycharki gąsienicowej to na przykład: lemiesz półwklęsły, lemiesz skośny, lemiesz prosty, zaczep, zrywak wielozębny, a także osprzęty specjalistyczne, takie jak pługi, wciągarki i walce do zagęszczania węgla kamiennego.
 • Spycharki kołowe dzieli się na maszyny z ramą sztywną, a także ramą przegubową. Wspomniane maszyny charakteryzują się wysoką wydajnością oraz co ważne mobilnością. Spycharki kołowe sprawdzają się w pracy, w której wymagane jest przemieszczanie się między wieloma miejscami.

 

W jaki dodatkowy osprzęt można wyposażyć spycharki?

 

Zdarzają się sytuacje, w których spycharki są wyposażane w dodatkowy osprzęt. Podzielić można go na osprzęt ładowarkowy, a także zrywarkowy. Maszyna staje się wtedy spycharko-ładowarką bądź też analogicznie spycharko-zrywarką. Maszyny, które służą do załadunku i transportu urobku na krótkie odległości wymagają odpowiedniego osprzętu. Podobnie wygląda sytuacja ze spycharkami, których zadaniem jest usuwanie starej nawierzchni.

Podsumowując, w naszym kraju jest bardzo duże zapotrzebowanie na operatorów spycharek. Zarobki w tym zawodzie również są przyzwoite. Możliwość zdobycia uprawnień na spycharki jest zatem interesującą opcją dla każdego, kto nie ma przeciwwskazań do tego typu pracy i chce operować maszyną budowlaną. Obsługa i użytkowanie spycharek w pracy może dawać bardzo dużą satysfakcję.

Kontakt
Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Siedziba główna:
Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn

Park maszynowy:
ul. Siedlecka 61,
08-106 Zbuczyn


NIP: 8212657944
REGON: 380160396
Numer rachunku bankowego:
83 1950 0001 2006 0062 4703 0002

Oddział Warszawa:
ul. Jana Kazimierza 64A/318,
01-248 Warszawa

Oddział Lublin:
ul. Dęblińska 7,
24-100 Puławy

Oddział Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 2,
21-300 Radzyń Podlaski

tel. 504 690 892

tel. 574 394 000

mail: szkoleniaoperator@op.pl


  Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o., ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn, NIP: 8212657944. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności.