Jak wygląda praca operatora koparki?

Praca operatora koparki

Zawód operatora koparki jest niezwykle popularnym wyborem wśród wkraczających na rynek pracy młodych mężczyzn. Spowodowane jest to dość wysokim wynagrodzeniem oraz pracą w stosunkowo komfortowych warunkach. Kursy na operatorów koparek cieszą się sporym zainteresowaniem, a po ich ukończeniu naprawdę nietrudno znaleźć dobrą pracę. 

Czym zajmuje się operator koparki?

Zadania operatora koparki lub koparko ładowarki są zróżnicowane w zależności od firmy, w której jest zatrudniony. Najczęściej operatorzy zajmują się wykonywaniem wykopów, wyrównywaniem podłoża, przewożeniem i rozlokowywaniem materiałów potrzebnych do budowy, a często także konserwacją swojej maszyny. W skład jego obowiązków mogą wchodzić drobne naprawy, a niektórzy szefowie wymagają od operatorów drobnych prac na placu budowy w czasie przestoju koparki.

Operator koparki pracuje w systemie jedno, dwu oraz trzyzmianowym. Wszystko zależy od wielkości i struktury firmy, w której operator jest zatrudniony. Pracownicy obsługujący koparkę często muszą też liczyć się z nadgodzinami. W razie opóźnień w trakcie budowy wiele firm oferuje taką możliwość zatrudnionym operatorom, ponieważ nieopłacalnym jest zatrudnianie z tego powodu nowego pracownika na krótki okres czasu. 

Jakie umiejętności powinien posiadać operator koparki

Wbrew powszechnym przekonaniom praca na stanowisku operatora koparki, jest wymagającym i odpowiedzialnym zajęciem. Taki pracownik musi wykazywać się precyzją oraz opanowaniem. Takie cechy są ważne w szczególności podczas wykonywania wykopów w miejscu, gdzie przebiegają rury czy kable lub podczas przenoszenia ciężkich przedmiotów. W takich sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność, dbając o bezpieczeństwo powierzonych materiałów oraz pozostałych pracowników. W tym zawodzie niezwykle istotna jest również umiejętność oszacowania ciężaru ładunku, jaki jest w stanie przenieść koparka oraz umiejętność oceny terenu, na którym będziemy wykonywać prace. 

Wszelkie roboty wykonywane są zwykle pod nadzorem przełożonego, jednak w tej pracy bardzo ważna jest także umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji. Operator często musi podejmować szybkie decyzje, które niejednokrotnie rzutują na całość prac. Taki pracownik musi mieć też na uwadze wymagania przedstawione przez nadzór budowlany oraz przepisy BHP. Istotne jest wyznaczenie stref prac niebezpiecznych oraz korzystanie z odpowiedniego ubioru, oraz sprzętu

Wymogi formalne nie są zbyt wygórowane, kandydat powinien nie mieć przeciwwskazań zdrowotnych, mieć ukończone 18 lat oraz przedstawić zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego kursu. Poziom wykształcenia, którym powinien się wykazać kandydat to minimum podstawowe bądź gimnazjalne. Najistotniejsze są więc aktualne badania lekarskie, które potwierdzą, że nie mamy żadnych wad wzroku, słuchu czy skrzywień kręgosłupa uniemożliwiających nam prace w takim charakterze. Czasami wymagane jest prawo jazdy kategorii B, C lub D. Wielu pracodawców, zwłaszcza za granicą wymaga również zaświadczenia o niekaralności.

Ile zarabia operator koparki

Jak wynika z ogólnego badania wynagrodzeń z 2021 roku, mediana wynagrodzenia na stanowisku operatora koparki wynosi 3472 złote netto miesięcznie. Ostateczna wysokość zarobków zależy od regionu polski, w którym wykonujemy pracę, naszego stażu pracy, doświadczenia w wykonywaniu różnych prac oraz ilości godzin pracy w tygodniu. Pracownicy z kilkuletnim doświadczeniem mogą liczyć na zarobki powyżej 6 tysięcy złotych netto. Na dużo większe zarobki mają szansę pracownicy, którzy zdecydowali się na zatrudnienie poza granicami kraju. Ich wynagrodzenie zwykle przekracza 10 tysięcy złotych netto miesięcznie. 

Operatorzy w wielu sytuacjach mogą liczyć również na specjalne ubezpieczenia w tym ubezpieczenie NNW oraz darmowe szkolenia i kursy kwalifikacyjne. Niektóre firmy oferują również kartę Multisport, darmowe posiłki lub ich dofinansowania. W ofertach pracodawców zagranicznych pojawiają się także oferty szkoleń językowych. Trzeba bowiem pamiętać, że praca na tym stanowisku za granicą wiąże się z koniecznością władania językiem kraju w stopniu przynajmniej komunikatywnym.

Sporo więcej zarabiają właściciele własnych firm. Godzina ich pracy w zależności od województwa wacha się od 150 do nawet 250 złotych netto. Troszkę niższe stawki obowiązują właścicieli minikoparek. W takim przypadku godzina ich pracy jest warta około 100 złotych netto. Nie można zapominać jednak, że prowadzenie własnej działalności wiąże się z wieloma dodatkowymi kosztami, takimi jak koszty amortyzacji koparki, paliwa oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Pomimo ponoszenia tych kosztów, właściciele firm nie narzekają na niskie zarobki. 

Zarobki operatora koparki

Kursy na operatora koparki

Istnieje kilka typów kursów na koparki, różną się one zakresem uprawnień, które otrzymamy po ich zakończeniu. W ofercie firm szkoleniowych znajdują się kursy: 

Jak przebiega kurs? 

Każdy kurs na operatora koparki rozpoczyna się od części teoretycznej. W czasie jego trwania kursanci zapoznawani są z podstawowymi funkcjami oraz budową danej maszyny, zdobywają również wiedzę z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz uczą się jak prawidłowo organizować pracę. W następnym etapie kursanci odbywają część praktyczną, w której trakcie zdobywają kompetencje w obsłudze konkretnej koparki. Wiele ośrodków posiada własny sprzęt oraz prac manewrowy, co może w znacznym stopniu usprawniać przebieg kursu, nie ma wtedy bowiem dużych ograniczeń w terminach użytkowania koparki, a lekcje można elastycznie dostosować do własnego terminarza. Całość nauki kończy się oczywiście egzaminem. Odbywa się on przed komisją złożoną z pracowników Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Podobnie jak kurs, składa się on z części teoretycznej oraz praktycznej. Zaliczenie obu części powoduje zdobycie przez nas uprawnień operatora i zdobycie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje oraz wpisu w książce operatora.

Ile kosztuje kurs? 

Cena kursu oscyluje w granicach od 1200 złotych do około 2 tysięcy, w zależności od ośrodka szkoleniowego. Tak duże rozbieżności w cenie wynikają często z różnić w tym co znajduje się w cenie danego kursu. Zazwyczaj osobno musimy zapłacić za egzamin, którego koszt to 250 złotych, a także pokryć koszty związane z badaniami lekarskimi. Niektóre kursy oferują nam jednak wszystko w jednej opłacie. Przed wybraniem ośrodka warto sprawdzić jakie opłaty dodatkowe będziemy musieli jeszcze ponieść. 

Ile trwa kurs? 

Czas trwania kursu jest zróżnicowany, w zależności od jego typu oraz wybranych uprawnień. Wersja podstawowa trwa 134 godziny, w tym 52 teorii oraz 82 godziny praktyki. Dotyczy to kursu, który daje uprawnienia na jeden typ maszyny. Szkolenie można dodatkowo poszerzyć o inne rodzaje koparek, wtedy trzeba jednak liczyć się ze znacznie większą ilością godzin. Przykładowo, kurs klasy I będzie trwał około 175 godzin, w tym 68 godzin teorii oraz 107 godzin praktyki. 

Możliwości zatrudnienia po kursie

Osoby posiadające uprawnienia na koparkę są bardzo pożądane na rynku pracy. Mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych. Ich miejscem pracy będzie zazwyczaj plac budowy, tereny zielone, żwirownie oraz zakłady górnicze. Będą niezbędni przy wszelkiego rodzaju inwestycjach budowlanych, dróg czy zakładaniu ogródków. 

Pracownicy z kilkuletnim doświadczeniem na pewno nie będą mieli trudności w znalezieniu dobrze płatnej pracy oferującej im liczne benefity. Na rynku nie brakuje też zleceń dla małych przedsiębiorców. Bardzo ofert pracy pojawia się na wiosnę, kiedy wiele osób odnawia bądź zakłada ogrody. 

Jakie są zalety i wady pracy w charakterze operatora koparki? 

Jedną z największych zalet pracy operatora jest obszerny rynek pracy oraz względnie wysokie zarobki, które wzrastają wraz ze zdobytym doświadczeniem.+ Wielu pracowników chwali sobie również możliwości wypracowania dodatkowych pieniędzy poprzez nadgodziny oraz dodatki wynikające z podróży służbowych.

Do głównych wad należy zakres odpowiedzialności i konieczność bycia skoncentrowanym podczas całego dnia pracy podobnie jak w przypadku operatorów innych ciężkich maszyn, również operatorzy koparek muszą wyjątkowo dbać o bezpieczeństwo, i wykazywać się rozwagą i precyzją. Niektórzy pracownicy nie są też zadowoleni z częstych podróży służbowych. 

Wykonywanie tego zawodu wiąże się też z koniecznością zdobycia kilkuletniego doświadczenia. Młodzi pracownicy często muszą udowodnić swoją kompetencję, co może wiązać się z nieco niższymi zarobkami bezpośrednio po ukończeniu kursu.

Ryzyko związane z pracą operatora koparki

Każdy kandydat na operatora koparki powinien liczyć się z zagrożeniem wynikającym z charakteru takiej pracy. Podczas pracy istnieje ryzyko wielu urazów fizycznych, w tym ryzyko złamań, urazów, porażeń prądem i innych wynikających ze specyfiki pracy na budowie. Jak każdy robotnik fizyczny, operator koparki jest też narażony na nadwyrężenie układu kostnego i mięśniowego, a także istnieje ryzyko wystąpienia choroby zawodowej związanej z wykonywaniem pracy w pozycji siedzącej. Niekiedy tacy pracownicy doznają także uszczerbku narządów słuchu w wyniku długotrwałego przebywania w hałaśliwym otoczeniu. 

Ryzyko to można minimalizować poprzez przestrzeganie przepisów BHP i stosowanie odpowiedniego sprzętu ochronnego. W zachowaniu sprawności fizycznej pomagają regularny ruch oraz zdrowy tryb życia. Istotnym jest także wykonywanie okresowych badań lekarskich i codzienna profilaktyka. Dbałość o te elementy sprawi że praca będzie dość bezpieczna oraz higieniczna. 

 

Kontakt
Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Siedziba główna:
Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn

Park maszynowy:
ul. Siedlecka 61,
08-106 Zbuczyn


NIP: 8212657944
REGON: 380160396
Numer rachunku bankowego:
83 1950 0001 2006 0062 4703 0002

Oddział Warszawa:
ul. Jana Kazimierza 64A/318,
01-248 Warszawa

Oddział Lublin:
ul. Dęblińska 7,
24-100 Puławy

Oddział Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 2,
21-300 Radzyń Podlaski

tel. 504 690 892

tel. 574 394 000

mail: szkoleniaoperator@op.pl


    Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o., ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn, NIP: 8212657944. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności.