Operator węzła betoniarskiego – zakres obowiązków, zarobki, kurs

Operator węzła betoniarskiego

Pod pojęciem węzła betoniarskiego kryje się kompleks technicznych urządzeń i konstrukcji przeznaczonych do wytwarzania betonów różnego typu. Węzły składają się m.in. z urządzeń do magazynowania i transportowania surowców. W nowoczesnych węzłach produkcja odbywa się w sposób automatyczny, a cały proces jest kontrolowany na poszczególnych jego etapach przez wykwalifikowanego pracownika. Jest nim operator węzła betoniarskiego, czyli osoba odpowiedzialna za obsługę kompleksu urządzeń wytwórczych.

Praca operator węzła betoniarskiego – na czym polega?

Wytwarzanie betonów w nowoczesnych systemach węzłowych odbywa się maszynowo, zatem pracownik nie bierze bezpośredniego udziału w tworzeniu mieszanek czy przenoszeniu surowców. Do węzła betoniarskiego zalicza się m.in. urządzenia magazynujące, przesyłowe, betonownię i przenośniki odbierające wytworzony produkt. Praca operatora polega zatem na obsłudze poszczególnych elementów węzła tworzących cały system. Specjalista musi znać tajniki procesu produkcji betonu. Jest to potrzebne w kontekście kontrolowania jakości surowców i sprawdzania poprawności przebiegu procesów wytwórczych na poszczególnych jego etapach.

Pracownik zajmuje się koordynacją procesów logistycznych, m.in. związanych z odbieraniem dostaw betonu. Nieodzowną częścią pracy operatora jest konieczność zapewnienia ciągłości produkcji, czyli zabezpieczeniu odpowiedniej wartości surowców do wytwarzania betonu. Pracownik obsługujący węzeł betoniarski musi być dobrym specjalistą technicznym. Do jego obowiązków będzie bowiem należeć kontrolowanie poszczególnych elementów i urządzeń wchodzących w skład węzła betoniarskiego.

Jakie umiejętności powinien posiadać operator węzła betoniarskiego?

Pracownik odpowiedzialny za obsługę węzłów betoniarskich powinien charakteryzować się wysoką skrupulatnością pracy i dużą dokładnością wykonywanych obowiązków. Jednym z elementów pracy operatora jest wypełnianie dokumentacji, najczęściej w formie elektronicznej, zatem pracodawcy oczekują od specjalisty dobrej obsługi komputera i umiejętności pracy pod presją. Współpraca z innymi działami wymaga od specjalisty posiadania podstawowych umiejętności interpersonalnych. Ceni się przede wszystkim komunikatywność i łatwość współpracowania z innymi osobami.

Ze względu na to, że proces wytwórczy betonu nie jest ograniczony porami dnia czy godzinami, pracownicy najczęściej wykonują swoje obowiązki w systemie zmianowym. Z tego też względu operator węzła musi być osobą wysoce dyspozycyjną, gotową do pracy także na nocną zmianę. Ze względu na implementowanie coraz to nowszych rozwiązań technologicznych, operator powinien wykazywać także chęć do kontynuowania swojej nauki i poszerzania swojej wiedzy odnośnie procesów wytwórczych betonów.

Dlaczego operatorzy węzłów betoniarskich są obecnie tak chętnie poszukiwanymi pracownikami?

Wzmożony popyt na produkcję betonów zauważalny jest przede wszystkim w branży budowlanej. Beton, jako materiał budowlany, znajduje swoje szerokie zastosowanie w wielu sytuacjach życia codziennego. Korzysta się z niego zarówno w niewielkich pracach naprawczych, podczas robót drogowych, tworzeniu konstrukcji, jak i stawianiu budynków, budowaniu fundamentów czy podczas innych prac technologicznych. Wdrożenie nowych technologii spowodowało, że produkcja betonu stała się zautomatyzowana. To zaś wymusiło konieczność posiadania wykwalifikowanej kadry pracowniczej, zdolnej do kontrolowania poszczególnych procesów wytwórczych.

Rozbudowa niektórych gałęzi przemysłu zwiększyła zapotrzebowanie na beton – to właśnie do celów produkcji betonu towarowego służą m.in. węzły betoniarskie. Obecnie panuje deficyt pracowników mogących realizować zadania związane z obsługą węzłów. Niektórzy pracodawcy oferują, w przypadku braku uprawnień, zwrot kosztów za przebyte kursy. Mile widzianymi pracownikami są osoby z wykształceniem średnim technicznym, choć nie jest to czynnik determinujący zatrudnienie. Coraz częściej poszukuje się także operatorów, którzy posiadają uprawnienia na np. ładowarkę lub umiejętność obsługi innych urządzeń, np. pompy lub podajnika do betonu.

Na jaką pensję można liczyć? Operator węzła betoniarskiego – zarobki

Operator węzła betoniarskiego może liczyć na zarobki rozpoczynające się od 3500 złotych brutto. Zwykle jest to jednak znacznie więcej, a początkowa kwota dotyczy przede wszystkim osób początkujących w branży. Sporo można zarobić także jeżdżąc w delegację – również na rynku polskim chętnie zatrudnia się pracowników, których wysyła się do Niemiec, Francji czy Holandii. Tam zarobki rosną proporcjonalnie do poziomu doświadczenia i liczby przepracowanych godzin. Najlepsi pracownicy zarabiają ponad 2000 €. W Polsce pracownicy najwięcej zarabiają w największych miastach.

Na czole stawki jest Warszawa, a następnie inne duże miasta: Poznań, Kraków, Wrocław, Gdańsk czy Łódź. Oprócz standardowego wynagrodzenia pracownicy otrzymują bardzo często premię za wyniki, a także bogaty pakiet benefitów – bardziej rozbudowane dodatki czekają na zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych. Operator może liczyć także na prywatną opiekę medyczną, darmowe szkolenia, dodatkowe kursy zawodowe czy bony świąteczne.

Operator węzła betoniarskiego – kurs specjalistyczny. Czym jest?

Osoba, która zdecyduje się zostać operatorem węzła betoniarskiego musi mieć odpowiednie umiejętności poświadczone dokumentem ukończenia kursu specjalistycznego. Pracodawcy coraz częściej weryfikują także inne umiejętności, które są mile widziane w kontekście podjęcia pracy przy węźle. Kurs na operatora węzła betoniarskiego może mieć charakter podstawowy lub rozszerzony. Standardowy kurs obejmuje podstawowe szkolenia obsługi zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych.

Kursy rozszerzone stanowią bardziej rozbudowany pakiet szkoleń, obejmujących inne aspekty, m.in. moduły eksperckie pozwalające nauczyć się obsługi innych maszyn. Kurs obejmuje standardowe zagadnienia związane z BHP operatora. Na zajęciach teoretyczno-praktycznych przekazywana jest wiedza dotycząca specyfiki działania maszyn roboczych, ich budowy, obsługi czy kontrolowania stanu technicznego. Szczególnie wartościowym modułem jest część praktyczna, która obejmuje szkolenie specjalistyczne – pozwala to kursantowi na bezpośrednie obycie się z pracą przy węźle betoniarskim.

W dobie zagrożeń epidemicznych znaczna część zajęć może odbywać się w formie zdalnej. To duże ułatwienie dla osób, które zajmują się na co dzień innymi obowiązkami, ale jednocześnie chciałyby polepszyć swoją sytuację na rynku pracy. Celem przeprowadzenia kursu jest przygotowanie kursanta do przyszłej pracy przy węźle. Do podjęcia się kursu wymagane jest ukończenie 18 roku życia oraz pełna sprawność fizyczno-psychiczna potwierdzona orzeczeniem lekarskim. Końcowym etapem szkolenia jest egzamin państwowy przed komisją powoływaną przez IMBiGS, który umożliwia uzyskanie poświadczenia ukończenia kursu.

Kontakt
Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Siedziba główna:
Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn

Park maszynowy:
ul. Siedlecka 61,
08-106 Zbuczyn


NIP: 8212657944
REGON: 380160396
Numer rachunku bankowego:
83 1950 0001 2006 0062 4703 0002

Oddział Warszawa:
ul. Jana Kazimierza 64A/318,
01-248 Warszawa

Oddział Lublin:
ul. Dęblińska 7,
24-100 Puławy

Oddział Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 2,
21-300 Radzyń Podlaski

tel. 504 690 892

tel. 574 394 000

mail: szkoleniaoperator@op.pl


    Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o., ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn, NIP: 8212657944. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności.