Jak zdobyć uprawniania operatora koparko-ładowarki?

 

Uprawnienia na koparko-ładowarkę

Operator koparko - ładowarki to od pewnego czasu zawód deficytowy w Polsce. Jest to przyszłościowa praca, która zapewnia dobre zarobki. Wymaga jednak uzyskania odpowiednich uprawnień, które można zdobyć po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu. Do przystąpienia do kursu niezbędne jest wykonanie badań lekarskich dopuszczających do wykonywania zawodu. Co ważne, niezbędne w tym przypadku są pewne predyspozycje, jak odpowiedzialność, umiejętność koncentracji, trafnej oceny sytuacji warunków i miejsca oraz pracy w zespole. Ponadto operator często jest odpowiedzialny za stan techniczny maszyny, na której pracuje, co oznacza jej mycie i codzienną konserwację. W niektórych firmach należy wykonywać także drobne prace naprawcze.

 

Uprawnienia koparko - ładowarka - jak wybrać szkolenie?

 

Wybierając szkolenie na operatora koparko - ładowarki dobrze jest upewnić się między innymi, czy organizator zapewnia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę wykładowców oraz dobre wyposażenie dydaktyczne. Podmiot powinien również dysponować dobrymi warunkami lokalowymi do prowadzenia wykładów oraz parkiem maszynowym z placem manewrowym. Aby przystąpić do kursu i zdobyć uprawnienia, nie trzeba posiadać prawa jazdy kategorii B, jednak w praktyce jest to niezbędne. Tego typu maszyny przemieszczają się nie tylko na terenie budowy, często konieczne jest również korzystanie z drogi publicznej, na której prawo jazdy jest wymagane. Cały kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej i trwa ponad sto godzin, z czego duża większość to zajęcia praktyczne.

Pierwsza z nich porusza temat dokumentacji technicznej maszyn roboczych, technologii wykonywania robót ziemnych bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych oraz użytkowania i obsługi maszyn roboczych.

 

Sprawdź nasz kurs na operatora koparko-ładowarki

 

Część druga zaś musi być tak przygotowana, by kandydat na operatora mógł nauczyć się eksploatacji maszyn w różnych warunkach terenowych i technologicznych. Po zakończeniu szkolenia konieczne jest zdanie dwuczęściowego egzaminu państwowego.

Zarówno część praktyczna, jak i teoretyczna dotyczy tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, budowy, użytkowania i obsługi maszyn roboczych. Wytyczne do egzaminów opracował Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, który prowadzi również listę wydawanych świadectw i wpisów do książek operatora. Należy pamiętać o tym, że koszty związane z odbyciem kursu ponosi kandydat na operatora, chyba, że zostanie skierowany przez pracodawcę w ramach podnoszenia kwalifikacji. Dodatkowo, można też ubiegać się o dofinansowanie takiego szkolenia z urzędu pracy.

 

Wymagania formalne na operatora koparko - ładowarki

 

Kandydat na operatora koparko - ładowarki musi mieć ukończone 18 lat i posiadać minimum wykształcenie podstawowe. Wymogiem jest także prawo jazdy kategorii B, aktualne świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu. Skierowanie na te badania można otrzymać zwykle na pierwszym spotkaniu rozpoczynającym szkolenie. W niektórych sytuacjach wymagane jest również udokumentowanie stażu pracy przy obsłudze techniczno - eksploatacyjnej lub odbycie dodatkowych zajęć praktycznych. Trzeba mieć na uwadze to, że pracodawcy przeważnie poszukują osób z doświadczeniem, można jednak znaleźć też oferty, w których nie występuje taki wymóg. Zamiast niego w ogłoszeniach można spotkać wzmiankę o przestrzennym myśleniu, precyzji, szybkim podejmowaniu decyzji, a nawet znajomości podstaw fizyki, ze względu na wykonywanie manewrów polegających na unoszeniu dużych ciężarów. Decydując się na szkolenie warto więc wziąć pod uwagę nie tylko teorię i praktykę, a skupić się również na doskonaleniu swoich umiejętności.

Kontakt
Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Siedziba główna:
Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn

Park maszynowy:
ul. Siedlecka 61,
08-106 Zbuczyn


NIP: 8212657944
REGON: 380160396
Numer rachunku bankowego:
83 1950 0001 2006 0062 4703 0002

Oddział Warszawa:
ul. Jana Kazimierza 64A/318,
01-248 Warszawa

Oddział Lublin:
ul. Dęblińska 7,
24-100 Puławy

Oddział Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 2,
21-300 Radzyń Podlaski

tel. 504 690 892

tel. 574 394 000

mail: szkoleniaoperator@op.pl


    Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o., ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn, NIP: 8212657944. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności.