Jak wygląda kurs na pilarki spalinowe?

pilarki spalinowe

Chcąc podjąć zatrudnienie przy wycince i okrzesywaniu drzew trzeba być odpowiednio przeszkolonym. Uprawnienia w zakresie obsługi pilarki spalinowej są wymagane na wielu stanowiskach. Wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się tego rodzaju maszyny. Na czym polega kurs na pilarki spalinowe i co daje takie szkolenie?

Kurs na pilarki spalinowe - dla kogo?

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy z pilarką spalinową jest niezwykle ważne, by uchronić się przed błędem mogącym kosztować nawet życie człowieka. Jest istotne dla ogrodników terenów zielonych, drogowców, pracowników pielęgnacji terenów zielonych (parków i placów zieleni miejskiej), dekarzy, budowlańców, sadowników, samowyrobników drewna, strażaków oraz innych osób korzystających, choćby dorywczo, z pilarki spalinowej. Taka nowa umiejętność techniczna przyda się także w takich branżach i dziedzinach jak rolnictwo, leśnictwo, stolarstwo. 
 
Pracodawcy, którzy wyślą swoich pracowników na kurs obsługi pilarki spalinowej, zwiększą kompetencje wśród załogi. Mogą powierzyć jej nowe zadania. W ten sposób mogą lepiej rozwijać działalność, poszerzając jej profil. Lepiej wyedukowani pracownicy to także ograniczone ryzyko wypadków w miejscu pracy.
 
Uzyskane w wyniku szkolenia uprawnienia na piłę łańcuchową są przydatne w życiu zawodowym i mogą skutecznie poprawić sytuację zatrudnienia, zwiększając szanse na rynku pracy. Zdobycie godnie opłacanego zatrudnienia w branży nie jest trudne. Informacje o wolnych stanowiskach pracy związanych z obsługą piły spalinowej pochodzą również z zagranicy.

Czy kurs na pilarki spalinowe jest zatem dla Ciebie?

Jak widać, kurs na pilarki spalinowe może być przydatny dla osób prywatnych chcących wykonywać prace związane z obsługą takowego urządzenia, jak i dla pracowników różnych zakładów i form, np. PKP, Ochotniczej Straży Pożarnej, Spółek Wodnych, zakładów gospodarki komunalnej. Nie ma wymogu, by w zakresie prac własnych w gospodarstwie indywidualnym posiadać odpowiednie przeszkolenie, jednak, co oczywiste, jest ono niezmiernie ważne dla własnego bezpieczeństwa. 
 
Celem zajęć jest przygotowanie kursantów do samodzielnej obsługi pilarki na stanowisku pracy. Dzięki temu skorzystać mogą osoby będące właścicielem domu z ogrodem, działki, terenu zalesionego, które od czasu do czasu przeprowadzają prace z wykorzystaniem piły mechanicznej. Zdobywając wiedzę, zwiększy się ich bezpieczeństwo podczas zajęć z piłą. Profesjonalna obsługa urządzenia za sprawą nabytej wiedzy wpłynie pozytywnie na żywotność piły. 

Jakie są wymagania, by móc odbyć kurs obsługi pilarki spalinowej?

Ten, kto zamierza odbyć kurs obsługi pilarki spalinowej, powinien mieć:
  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie podstawowe,
  • odpowiedni stan zdrowia, który umożliwi wykonywanie pracy.
W zakresie zdrowia należy uzyskać potwierdzenie. Konieczne jest orzeczenie lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych, czyli specjalisty medycyny pracy. Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania zadań związanych z obsługą pilarek stanowią przeszkodę nie tylko do pracy, ale także do odbycia szkolenia.
 
Warunki przystąpienia do kursu wynikają z obowiązującego prawa. Spełnienie ich nie jest na ogół problemem. Warto zatem poszerzać kwalifikacje, bo te mogą być przydatne na różnym etapie życia zawodowego. 

Kurs na piłę spalinową cena szkolenia 

W przypadku szkolenia, jakim jest kurs na piłę spalinową cena obejmuje materiały szkoleniowe wraz z niezbędnymi materiałami dydaktycznymi oraz środki ochrony indywidualnej przeznaczone do zajęć praktycznych. Ostateczny koszt przeprowadzanych zajęć uzależniony jest w głównej mierze od ich lokalizacji, ilości uczestniczących w nich osób. 
 
Dla zamawiających grupowe uprawnienia na piłę spalinową cena ustalana jest indywidualnie.

Szkolenie pilarza - jak wygląda kurs?

Szkolenie przeprowadzane jest w formie kursu, w trakcie którego uczestnik zdobywa informacje teoretyczne i praktyczne. Obejmuje ono wytyczne w zakresie obsługi oraz instruktaż stanowiskowy obejmujący zasady dotyczące bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. 
 
Kandydat powinien zdobyć wiedzę umożliwiającą mu na dalszym etapie samodzielną pracę z narzędziem. Konieczne jest zatem, by zaznajomił się z zasadami bezpiecznej obsługi piły. Wiedza teoretyczna przekazywana w trakcie zajęć obejmuje także charakterystykę, rodzaje oraz budowę pilarek. Kursant, który ma nabyć uprawnienia na piłę spalinową, uzyskuje wiedzę z zakresu zasady działania przedmiotowego sprzętu. Nauka teoretyczna stanowi bazę dla późniejszych warsztatów praktycznych, na których trzeba przyswoić między innymi techniki okrzesywania. Uczestnicy kursu muszą poznać przepisy BHP, aby stosować zasady bezpiecznego użytkowania piły w późniejszej samodzielnej pracy. Zostaną im przekazane wytycz`ne dotyczące udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. W programie szkoleniowym pojawiają się okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy. Nakreśla to niedoświadczonym widmo realnego zagrożenia związanego ze specyfiką zajęcia. Wiadomości dotyczące konserwacji piły zwiększą efektywność wykonywanej pracy oraz podniosą profesjonalizm. Profesjonalne szkolenie pilarza należy odbyć stacjonarnie.
 
Odpowiedni instruktaż jest konieczny, aby osoba mająca przystąpić do pracy, mogła obsługiwać maszynę z zachowaniem zasad BHP. W trakcie szkolenia fachowcy z doświadczeniem przekazują swoją wiedzę tak, by kursanci wynieśli z niego jak najwięcej. W ten sposób bez obaw, pewnie przystąpią do wykonywania powierzonych im zadań.
operator pilarki spalinowej

Szkolenie pilarza - jaki dokument otrzyma kursant?

Ukończony kurs na pilarki poświadczony jest stosownym dokumentem. Zaświadczenie o jego ukończeniu wydawane jest zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Co ważne, uprawnienia można uzyskać w różnych językach. Są to bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne, na podstawie których można podjąć pracę w ramach obsługi wszystkich rodzajów pilarek. 

Kurs operatora pilarek spalinowych a kurs drwala pilarza 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w naszym kraju kurs drwala pilarza jest szkoleniem opartym na programie Lasów Państwowych. Zawód pilarz drwal został określony w klasyfikacji zawodów i specjalności z kodem 621001. Obejmuje wykonywanie czynności związanych ze ścinką drzew, okrzesywaniem i przerzynaniem obalonych drzew z wykorzystaniem pilarki do prac leśnych. Natomiast kurs operatora pilarek spalinowych uprawnia do pracy z pilarką spalinowych przy czynnościach niezwiązanych ze ścinką i obalaniem drzew.
 
Zgodnie z przepisami kurs drwala pilarza realizowany jest zgodnie z programem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych nr 41 z dnia 2.07.1998 r. Osoba nabywająca uprawnienia drwala pilarza będzie posługiwać się pilarką mechaniczną zgodnie z obowiązującymi zasadami pracy w Lasach Państwowych. Zdobywa możliwość ścinania, obalania i okrzesywania drzew. Nabywa wiedzę szerszą niż operator pilarki spalinowej. Poznaje proces technologiczny pozyskiwania drewna od początku do końca. Po zakończeniu kursu odbywa się egzamin, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Co istotne, kurs drwala pilarza jest bardziej rozbudowany i trwa dłużej od podstawowego kursu pilarza. 
 
W praktyce aktualnie obowiązujące przepisy BHP zakazują pracodawcom dopuszczenie do pracy przy obalaniu, ścinaniu i okrzesywaniu drzew przy użyciu pilarek mechanicznych pracownika bez uprawnień. Stanowi o tym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej. W ramach zagadnienia uprawnienia pilarza przepisy nie wskazują jednak jednoznacznie instytucji, która powinna wydawać takowy dokument.
 
Drwal-pilarz może podjąć pracę w zakładach usług leśnych i innych podmiotach gospodarki leśnej, w przedsiębiorstwach z branży ogrodniczej, porządkującej tereny zielone, sadowniczej, zajmując stanowisko określane właśnie jako drwal-pilarz. Natomiast operator pilarki spalinowej może podjąć zatrudnienie jako pomoc drwala-pilarza na terenie Lasów Państwowych. 
Kontakt
Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Siedziba główna:
Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn

Park maszynowy:
ul. Siedlecka 61,
08-106 Zbuczyn


NIP: 8212657944
REGON: 380160396
Numer rachunku bankowego:
83 1950 0001 2006 0062 4703 0002

Oddział Warszawa:
ul. Jana Kazimierza 64A/318,
01-248 Warszawa

Oddział Lublin:
ul. Dęblińska 7,
24-100 Puławy

Oddział Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 2,
21-300 Radzyń Podlaski

tel. 504 690 892

tel. 574 394 000

mail: szkoleniaoperator@op.pl


    Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o., ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn, NIP: 8212657944. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności.