Jak długo ważne jest szkolenie BHP?

jak długo ważne jest szkolenie bhp

Okresowe szkolenia BHP pracowników muszą być powtarzane co jakiś czas. Ma to na celu aktualizację informacji, utrwalenie wiedzy lub ponowne przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa. Życie i zdrowie ludzkie jest jedną z najważniejszych wartości, dlatego prawo w tej kwestii nakłada na pracodawców pewne obowiązki. Jak długo ważne jest szkolenie BHP?

 

Szkolenia BHP wstępne – ważność

 

Wstępne szkolenia BHP mają na celu wprowadzić pracownika w procedury i zasady panujące w nowej firmie. Mimo, że np. pracownik mógł przejść w poprzedniej pracy szkolenie BHP wstępne to po zmianie miejsca zatrudnienia należy ponownie przejść takie szkolenie.

W każdej firmie istnieje szereg procedur i wypracowanych schematów postępowania. Pojawiają się również nowe zagrożenia lub sytuacje „ryzykowne”, dlatego każdy nowy pracownik musi je poznać. Liczy się bezpieczeństwo własne, jak również współpracowników, środków trwałych, pojazdów, itd.

Nikt przecież nie chciałby w nowym miejscu pracy stworzyć zagrożenia, w którym ucierpią inni ludzie lub zostanie coś uszkodzone. Szkolenie wstępne BHP jest potrzebne i z tym nie ma co dyskutować.

Wstępne szkolenie BHP ważne jest do 12 miesięcy od momentu podjęcia pracy przez pracowników oraz 6 miesięcy dla kierowników (stanowisk, które mają podwładnych).  

Gdy początkowe przeszkolenie w kwestiach bezpieczeństwa straci ważność (po 6 lub 12 miesiącach) należy odbyć okresowe szkolenie BHP.

 

Szkolenia BHP okresowe - ważność

 

Szkolenie okresowe BHP przeprowadza się, aby zaktualizować informacje, ugruntować wcześniej przekazaną wiedzę, zwrócić uwagę na być może nowe zagrożenia lub powtarzające się kwestie. Ośrodek przygotowujący takie szkolenie może otrzymać informacje od pracodawcy np. na często powtarzające się sytuacje i położyć szczególny nacisk na ten temat.

Pracodawcy nie powinni lekceważyć terminów szkoleń BHP. Brak ważności szkoleń u pracowników w przypadku potencjalnej kontroli może skutkować nałożeniem kary pieniężnej. Dlatego odpowiedni dział lub komórka w firmie powinna śledzić upływające terminy ważności szkoleń BHP.

Ważność szkoleń okresowych BHP różna jest w zależności od stanowisk i wynosi od 1 roku do 6 lat.

 

Ważność szkoleń BHP według stanowisk

 

Dla pracowników na stanowiskach roboczych – ważność szkoleń BHP to 3 lata. W przypadku stanowisk roboczych, na których wykonywane są szczególnie niebezpieczne prace ważność wynosi 1 rok.

Kierownicy, brygadziści, mistrzowie i wszyscy pracownicy kierujące innymi – szkolenie okresowe powinno odbywać się raz na 5 lat.

Pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy, itp. również powinni odbywać szkolenie BHP raz na 5 lat.

Natomiast pracownicy administracyjno-biurowi szkolenie BHP ważne mają na 6 lat.

A może przez internet? Sprawdź naszą ofertę na szkolenia BHP online!

Kontakt
Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Siedziba główna:
Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn

Park maszynowy:
ul. Siedlecka 61,
08-106 Zbuczyn


NIP: 8212657944
REGON: 380160396
Numer rachunku bankowego:
83 1950 0001 2006 0062 4703 0002

Oddział Warszawa:
ul. Jana Kazimierza 64A/318,
01-248 Warszawa

Oddział Lublin:
ul. Dęblińska 7,
24-100 Puławy

Oddział Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 2,
21-300 Radzyń Podlaski

tel. 504 690 892

tel. 574 394 000

mail: szkoleniaoperator@op.pl


    Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o., ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn, NIP: 8212657944. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności.