Co to jest UDT – jak uzyskać uprawnienia?

  

Co, to jest UDT?

Posiadanie uprawnień UDT okaże się niezbędne przy podjęciu pracy na stanowisku operatora wózków widłowych. To właśnie takie zaświadczenie wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego umożliwia bowiem obsługę, eksploatację, konserwację oraz nadzór nad urządzeniami transportu bliskiego. Aby zdobyć tego typu kwalifikacje należy jednak otrzymać pozytywny wynik obligatoryjnego egzaminu państwowego. Czym dokładnie jest UDT i w jaki sposób można uzyskać wymagane uprawnienia?


UDT - co to właściwie jest?

 

UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego to instytucja państwowa, która została powołana w celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi wszelkich urządzeń i instalacji technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Szczegółowy zakres kompetencji oraz obowiązków Urzędu Dozoru Technicznego regulowany jest przez art. 37 Ustawy o dozorze technicznym. Dokument zawiera dokładny opis działalności wykonywanej przez UDT, do której zalicza się m.in:

 • certyfikowanie systemów jakości urządzeń technicznych;
 • realizowanie dozoru technicznego nad urządzeniami podlegającymi UDT;
 • kontrolowanie przestrzegania podstawowych przepisów BHP;
 • przeprowadzanie regularnych ewidencji pojazdów;
 • weryfikację stanu faktycznego urządzeń UDT;
 • prowadzenie szkoleń dla osób chcących zajmować się eksploatacją urządzeń technicznych;
 • wydawanie zaświadczeń oraz certyfikatów potwierdzających uzyskanie uprawnień UDT.


Urząd Dozoru Technicznego zajmuje się więc nie tylko kwestiami bezpieczeństwa i właściwej obsługi transportu bliskiego, ale również prowadzi działalność certyfikacyjną (UDT-CERT) oraz szkoleniową (Akademia UDT), dzięki której weryfikuje umiejętności kandydatów, a także wydaje zaświadczenia potwierdzające zdobycie określonych uprawnień UDT.


Czym są uprawnienia UDT?

 

Uprawnienia UDT potwierdzają uzyskanie kwalifikacji z zakresu konserwacji bądź obsługi urządzeń transportu bliskiego. Certyfikaty wydawane są bezpośrednio przez Urząd Dozoru Technicznego po otrzymaniu pozytywnego wyniku państwowego egzaminu. Test UDT oceniany jest przez specjalnie powołaną komisję Urzędu Dozoru Technicznego, która sprawdza zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Otrzymanie takich uprawnień jest jednoznaczne z potwierdzeniem posiadania umiejętności związanych z eksploatacją urządzeń technicznych (w tym wózków widłowych), co umożliwia podjęcie pracy. 


W jaki sposób można uzyskać uprawnienia UDT?

 

Warunkiem koniecznym do otrzymania certyfikatu UDT jest uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do egzaminu. Osoby z doświadczeniem nie muszą wcześniej zapisywać się na kurs, aby zdobyć wymaganą na teście wiedzę. Mogą więc od razu udać się do najbliższego oddziału lub biura Urzędu Dozoru Technicznego w celu wypełnienia właściwego druku. Warto jednak wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu, które pomoże odpowiednio usystematyzować materiał, co znacząco ułatwi potem zdanie egzaminu. Następnie dana instytucja zobowiązana jest do wyznaczenia terminu egzaminu nie później, niż w ciągu trzydziestu dni roboczych od daty złożenia wniosku. Na egzamin UDT można zapisać się samodzielnie bądź przez centrum szkoleniowe. 

Kandydat na operatora urządzeń transportu bliskiego powinien spełnić następujące warunki:

 • okazać zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu;
 • przygotować miejsce i sprawne urządzenia, na których zostanie przeprowadzona część praktyczna egzaminu;
 • uiścić wymaganą opłatę egzaminacyjną wynoszącą obecnie 184,43 zł (stawka obowiązująca od 11 lutego 2020). 


UDT na wózki widłowe

 

Uprawnienia na wózki widłowe potrzebne są osobom, które chcą podjąć pracę jako operator wózków widłowych. Certyfikaty wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego są w pełni honorowane i akceptowane na terenie całego kraju. Osoby posiadające takie zaświadczenia mogą więc bez przeszkód obsługiwać i prowadzić wózki widłowe. Podobne kwalifikacje muszą też jednak uzyskać wszyscy konserwatorzy, którzy w swojej pracy będą mieć do czynienia z urządzeniami jezdniowymi podnośnikowymi z mechanicznym napędem podnoszenia. Ponadto często od pracowników zajmujących się technologią, kontrolą jakości czy lutowaniem również wymaga się przedstawienia uprawnień UDT. Do ukazania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji na wózki widłowe zobowiązani są też operatorzy obsługujący takie urządzenia jak:

 • żurawie;
 • dźwigi towarowo-osobowe lub budowlane;
 • wciągniki, suwnice bądź wciągarki;
 • podesty. 


Nowy egzamin UDT na wózki widłowe 2020 - jak wygląda?

 

Egzamin na wózki widłowe składa się z dwóch części, teoretycznej i praktycznej. W pierwszej sprawdzana jest wiedza kandydata z zakresu materiału podanego do publicznej wiadomości przez Urząd Dozoru Technicznego, zaś druga opiera się na ocenie praktycznych umiejętności operowania pojazdami. Test na wózki widłowe złożony jest z piętnastu pytań jednokrotnego wyboru. Aby uzyskać zaliczenie należy poprawnie odpowiedzieć na przynajmniej jedenaście z nich. Tematyka zagadnień przede wszystkim dotyczy przepisów bhp, przepisów dozoru technicznego, towaroznawstwa, budowy wózka widłowego, a także wymagań, jakie musi spełnić operator takich urządzeń. Testy na wózek widłowy zawierają też pięć pytań odnośnie diagramów udźwigu. Bez nabycia odpowiednich umiejętności rozumienia i odczytywania parametrów diagramów nie da się więc pozytywnie zaliczyć tej części egzaminu.

 

Praktyczna część egzaminu na wózki widłowe 

 

Kolejny etap egzaminu UDT na wózki widłowe obejmuje część praktyczną. Kandydat powinien wykazać się tutaj umiejętnościami obsługi wózków widłowych. Komisja egzaminacyjna przeważnie oczekuje właściwego przejechania pojazdem trasy wymagającej wykonania określonych czynności takich jak zawracanie, cofanie i skręcanie, a także podejmowanie oraz odstawianie palety. Przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego dużą uwagę zwracają też na prawidłowość przygotowania do jazdy (m.in. zapięcie pasów), poprawność rozpoczęcia pracy na wózku widłowym, płynność i bezpieczeństwo jazdy oraz sprawność wykonywania poszczególnych zadań. Ważne jest również to, aby przestrzegać wszystkich zasad bph. Żeby otrzymać uprawnienia UDT należy zaliczyć obie części egzaminu. Wyniki podawane są przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego bezpośrednio po zakończeniu części praktycznej. Dokumenty umożliwiające podjęcie pracy operatora wózka widłowego zostają wysłane pocztą w ciągu 2-3 tygodni od otrzymania wyników egzaminu. 


Uzyskanie uprawnień UDT nie jest więc niczym skomplikowanym, jednak wymagającym odpowiedniego przygotowania i dopełnienia wszelkich formalności. Sukces na egzaminie zapewni właściwe usystematyzowanie wiedzy, dokładne zapoznanie się z zagadnieniami teoretycznymi oraz spokojne podejście do tematu. Aby uniknąć niepotrzebnych nerwów i stresu, warto wcześniej zapisać się na szkolenie na wózki widłowe. Lekceważący stosunek czy brak przygotowania z pewnością zostaną bowiem zauważone przez komisję Urządu Dozoru Technicznego, co przełoży się na otrzymanie negatywnych wyników egzaminu.

Kontakt
Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Siedziba główna:
Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn

Park maszynowy:
ul. Siedlecka 61,
08-106 Zbuczyn


NIP: 8212657944
REGON: 380160396
Numer rachunku bankowego:
83 1950 0001 2006 0062 4703 0002

Oddział Warszawa:
ul. Jana Kazimierza 64A/318,
01-248 Warszawa

Oddział Lublin:
ul. Dęblińska 7,
24-100 Puławy

Oddział Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 2,
21-300 Radzyń Podlaski

tel. 504 690 892

tel. 574 394 000

mail: szkoleniaoperator@op.pl


  Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Operator” Sp. z o.o., ul. Klonowa 1, 08-106 Zbuczyn, NIP: 8212657944. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności.